Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

СОЧЕВИЦЯ - ДЖЕРЕЛО РОСЛИННОГО БІЛКА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л. К. ОВСЯННИКОВА
http://orcid.org/0000-0002-9380-2891
В. Д. ОРЕХІВСЬКИЙ
http://orcid.org/0000-0002-9380-2891

Анотація

Стаття присвячена збільшенню виробництва насіння сочевиці в Україні, як джерела кормового і харчового білка. Станом на перше десятиліття XXІ століття найбільші площі вирощування сочевиці зосереджено в Індії, Канаді, Туреччині, Непалі, Ірані. У Центральній Європі поширення її обмежене. Для України ця культура не нова. Вона досить широко культивувалася в довоєнні і післявоєнні роки. Світовий попит на насіння зернобобових культур щорічно зростає. Приблизно з 50 млн. тонн щорічного  світового виробництва бобових культур, 20 млн. тонн займає виробництво насіння квасолі і гороху, а вже за ними по популярності серед фермерів йдуть нут і сочевиця. На ці культури останні роки встановився стійкий попит. Позиції світових лідерів продовжують утримувати Індія і Канада. Особливо нарощують виробництво і експорт насіння сочевиці Канада. В Україні площа під сочевицею постійно збільшується, а врожайність зростає. Якщо в 2015 році врожайність її становила 12 ц/га, то в 2016 році  17…22 ц/га, а окремі фермерські господарства збирають до 20…30 ц/га. На думку аграріїв, популярність сочевиці обмежується недостатньою кількістю та якістю насіння і відсутністю сучасних технологій вирощування. Селекція сочевиці в Україні знаходиться на дуже низькому рівні, нею займаються поодинокі селекційні установи. Описано біологічні особливості культури: вимоги до світла, тепла, ґрунту в різні періоди її зростання і розвитку. Розширення посівних площ під зернобобовими культурами дозволить вирішити економічні та екологічні проблеми. У статті наведено класифікацію сочевиці за типом та вимоги до її якості. Також наведені і діючі стандарти. Рекомендуються режими сушіння та зберігання насіння. У статті наведено результати досліджень фізичних і технологічних властивостей насіння дрібнонасіннєвої сочевиці (селекційна лінія та сорт Maxіm), проведений ситовий аналіз досліджуваних зразків. На підставі наведених результатів аналізу запропоновані рекомендації з очищення насіння нових сортів дрібнонасіннєвої сочевиці. Основною метою цієї статті є ознайомити широке коло виробників-аграріїв, а також фахівців у галузі післязбиральної обробки і зберігання зерна з незаслужено забутою в Україні культурою  сочевицею.
Ключові слова:
сочевиця, насіння, урожайність, стандарти, хімічний склад, рослинний білок, очищення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ОВСЯННИКОВА, Л., & ОРЕХІВСЬКИЙ, В. (2017). СОЧЕВИЦЯ - ДЖЕРЕЛО РОСЛИННОГО БІЛКА. Grain Products and Mixed Fodder’s, 17(4). https://doi.org/10.15673/gpmf.v17i4.762
Розділ
ЗЕРНО: ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЯКІСТЬ
Біографії авторів

Л. К. ОВСЯННИКОВА, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

канд. техн. наук, доцент

В. Д. ОРЕХІВСЬКИЙ, Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України

канд. техн. наук, директор

Посилання

1. Wikipedia, the free encyclopedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: //uk.wikipedia.org/wiki/сочевиця.

2.Скурихин, И.М. Химический состав пищевых продуктов: Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов [Текст] / И.М. Скурихин. – М., 1987. – 224 с.

3.Зберегти здоров’я допоможе сочевиця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rionews.com.ua/mixed/healt/now/n1119812845.

4. Гаубер-Швенк, Г. Харчування: dtv-Atlas: [Текст] / Г. Гаубер-Швенк, М. Швенк: Пер.з нім. / Наук.ред. пер.: В.Г. Передерій, Ю.Г. Григоров. – К.:Знання-Прес, 2004. – 183 с.

5. Січкар, В.І. Бобова для сівозмін Півдня [Текст] / В.І. Січкар // Farmer, – №10(94) жовтень, 2017. – С. 68-72.

6. Зінченко О.І. Рослинництво [Текст]: підручник / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко. К.: Аграрна освіта, 2001. 591 с.

7. Зернобобові культури в інтенсивному землеробстві [Текст] / А.М. Развадовський, А.О. Бабич та ін. – Київ, Урожай 1990. – 174 с.

8. Козьмина, Н.П. Теоретические основы прогрессивных технологий (Биотехнология). Зерноведение (с основами биохимии растений) [Текст] / Н.П. Козьмина, В.А. Гунькин, Г.М. Суслянок. – М.: Колос, 2006. – 464 с.

9. Леонтьев, В.М. Чечевица [Текст] / В.М. Леонтьев. – М.-Л.: Сельхозгиз, 1954. – 172 с.

10. Овсянникова, Л.К. Фізико-технологічні властивості сучасних сортів дрібнонасіннєвих культур [Текст] / Овсянникова Л.К. // Зернові продукти і комбікорми. Volume 17, Issue 1. – 2017. – №65. /Березень/March/ C. 9-15.

11. Очистка зерна после уборки. Снижение затрат [Текст] / Л. В. Фадеев // Хранение и переработка зерна. – 2011. – № 11. – С. 48-51. 12. 12. ПАО «Завод Фрунзе» [Електронний ресурс]: [Веб-сайт] Режим доступу: www.frunze.ua