Оптимізація сумарної вартості теплового захисту приміщень та кліматичного обладнання

Н.В. Жихарєва, М.Г. Хмельнюк

Анотація


Розроблено та обґрунтовано цільову функцію спільної оптимізації сумарної величини капітальних і експлуатаційних витрат на тепловий захист приміщень і кліматичне енергозберігаюче обладнання протягом терміну їх експлуатації. Наведена цільова функція є різницею початкових додаткових інвестицій в енергозберігаюче обладнання і додатковий тепловий захист та економії за 7 років експлуатації, отриманої від цього обладнання і посилення теплового захисту. Для практичного рішення задачі оптимізації в обчислювальному середовищі Mathcad розроблено програму математичного моделювання кліматичного режиму об'єкта, яка дозволяє за короткий відрізок часу при невеликих витратах отримати значення цільової функції для варіантів комплектів обладнання спільно з варіантами теплового опору огороджень за час нормативного терміну експлуатації. В результаті були отримані терміни окупності варіантів енергозберігаючого обладнання і величини економії, отриманої після досягнення моменту окупності до закінчення нормативного терміну. За результатами додаткового математичного моделювання, з урахуванням фактичних витрат енергії за перший рік роботи, можуть бути прийняті рекомендації, наприклад, щодо встановлення додаткового енергозберігаючого обладнання, посилення теплоізоляції огороджень, скорочення періоду між чистками фільтра та інш.


Ключові слова


оптимізація; цільова функція; енергозбереження; кондиціювання повітря; моделювання; теплоізоляція; рекуператор

Повний текст:

PDF

Посилання


Tabunschykov Y.A., Brodach М.N. Matematycheskoe model-rovanye and thermal optimization of the effectiveness buildings. - M.: Avok-PRESS. - 2002. - 194 p

Рerepeka V.I., Zhikhareva N.V. The calculations of air conditioning and ventilation. Odessa «ТEС», 2014. – 240 p.

Zhikhareva N.V. Calculation features of heat gain in an air conditioning room. – Refrigeration Engineering and Technology, 51 (6), 17–20. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/0453-8307.6/2015.44778

Zhіkhareva N.V., Khmelniuk M.G., Olshevska O.V. Expedient-economic theckness оf modern insulation material for fruit-vegetable warehouses Refrigeration Engineering and Technology, 51 (3), 22–25 DOI: http://dx.doi.org/10.15673/0453-8307.3/2015.39270

Zhikhareva N.V. The method of calculating the annual consumption of cold air-conditioning systems . – Refrigeration Engineering and Technology, 52 (4), 42–47. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/ret.v52i4.273

Zhikhareva N.V. Khmelniuk M. G. Mathematical modeling of building unsteady heat transfer. Refrigeration Engineering and Technology, 52 (6), 75–79. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/ret.v52i6.479
DOI: http://dx.doi.org/10.15673/ret.v53i4.706

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.