РОЗШИРЕННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ У ВИРОБНИЦТВІ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ЯЄЧНИХ КУРЕЙ

О. В. ЛАКІЗА

Анотація


У статті розглянуто сучасні напрями розширення сировинної бази у виробництві комбікормів для яєчних курей. Однією з найважливіших умов сучасного виробництва високоякісних комбікормів, білкових концентратів і преміксів є пошук і  використання нової сировини  рослинного і тваринного походження . При цьому питома вага зернових у цих продуктах складає не більше 50%, а в рецептах комбікормової галузі провідних країн 20-30%. Сучасні технології забезпечують застосування будь-якого кормового засобу, як важливої сировини для комбікормової промисловості, одержаної з відходів і побічних продуктів  харчових виробництв, яким властиві високі кормові якості за невисокої вартості.  Вітчизняні виробники комбікормів зараз змушені вирішувати проблему оптимізації використання злакових культур, зокрема, знизити вміст хлібних злаків в рецептурі комбікормів і вміст наповнювачів у рецептурі преміксів. Гостро стоїть проблема розширення асортименту кормової бази у виробництві комбікормів, преміксів, застосування більш дешевої кормової сировини з метою зниження собівартості готової продукції. Для рентабельного вирощування яєчних курей необхідні якісні корми, підібрані для кожного виду з урахуванням віку і фізіологічного стану птиці [1]. За останні роки виробництво яєць в Україні трималося на рівні 19 млрд шт. на рік, але починаючи з 2015 р. спостерігаємо суттєвий спад. Подібний спад виробництва пов’язаний із зменшенням поголів’я яєчних курей. Якщо розглядати виробництво яєць в розрізі категорій підприємств, можна констатувати, що в господарствах населення обсяг виробництва останніми роками також знижується, проте загалом темпи зменшення виробництва значно повільніші і менші, ніж у сільськогосподарських підприємств [2].  З метою розширення сировинної бази комбікормового виробництва і забезпечення необхідного рівня продуктивності яєчних курей, запропоновано введення концентрату кукурудзяно-фосфатидного кормового ( ККФК) в комбікорми. Особливості рецептури комбікормів досліджували на контрольних і дослідних рецептах. Розроблено рецептуру комбікормів із застосуванням ККФК для збалансованого раціону годівлі курей, встановлено збільшення рівня обмінної енергії, поживності комбікорму та його економічність.

Ключові слова


яєчні кури, комбікорм, обмінна енергія, протеїн, клітковина, жир, вологість, кальцій, фосфор, концентрат кукурудзяно-фосфатидний кормовий, економічність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Єгоров Б.В. Технологія виробництва комбікормів. – Одеса: Друкарський дім, 2011. – 448 с.

Миончинский Н.Н., Кожарова Л.С. Производство комбикормов. –М.: «Агропромиздат», 1991. -288 с.

Гриценко Д. Огляд ринку яєць //Тваринництво сьогодні, - 2017. - №2. – С. 2-4

Лакіза О.В., Соколов В.Ю., Єрмакова В.О., Чурсінов Ю.О. Застосування продуктів переробки насіння олійних культур у комбікормовому виробництві // Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 3(200). – с. 38 – 40.

ГОСТ 13496,3-92 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения влаги- М.: Изд-во стандартов, 1992

ГОСТ 13496.4-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина- М.: Стандартинформ, 1993

ГОСТ 13496.15-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания сырого жира- М.: Изд-во стандартов, 1997

ГОСТ 13496.2-91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки- М.: Изд-во стандартов, 1991

ГОСТ 13496.14-87 Комбикорма, комбикормовое сырье, корма. Метод определения золы, не растворимой в соляной кислоте- М.: Изд-во стандартов, 1987

ГОСТ 26570-95 Межгосударственный стандарт корма, комбикорма, комбикормовое сырье- М.: Изд-во стандартов, 1987

ГОСТ 26657-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания фосфора- М.:Изд-во стандартов, 1997

ТУ У15.6-00383372-658-2002 Концентрат кукурузно-фосфатидный кормовой

ГОСТ 26570-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кальция- М.: Изд-во стандартов, 1995

Свеженцов А.И. Нормированное кормление сельскохозяйственных животных. Справочник.- Днепропетровск, «Наука и образование », 1998. -280 с.

Лакіза О.В., Гординський С.А.,Єрмакова В.О. Сучасні аспекти розробки функціональних комбікормів //Хранение и переработка зерна . - 2015- № 3,4(192), С.65-67

ГОСТ 18221-99 Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы. Технические условия- М.: Изд-во стандартов, 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.15673/gpmf.v17i4.765

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.