СОЧЕВИЦЯ - ДЖЕРЕЛО РОСЛИННОГО БІЛКА

Л. К. ОВСЯННИКОВА, В. Д. ОРЕХІВСЬКИЙ

Анотація


Стаття присвячена збільшенню виробництва насіння сочевиці в Україні, як джерела кормового і харчового білка. Станом на перше десятиліття XXІ століття найбільші площі вирощування сочевиці зосереджено в Індії, Канаді, Туреччині, Непалі, Ірані. У Центральній Європі поширення її обмежене. Для України ця культура не нова. Вона досить широко культивувалася в довоєнні і післявоєнні роки. Світовий попит на насіння зернобобових культур щорічно зростає. Приблизно з 50 млн. тонн щорічного  світового виробництва бобових культур, 20 млн. тонн займає виробництво насіння квасолі і гороху, а вже за ними по популярності серед фермерів йдуть нут і сочевиця. На ці культури останні роки встановився стійкий попит. Позиції світових лідерів продовжують утримувати Індія і Канада. Особливо нарощують виробництво і експорт насіння сочевиці Канада. В Україні площа під сочевицею постійно збільшується, а врожайність зростає. Якщо в 2015 році врожайність її становила 12 ц/га, то в 2016 році  17…22 ц/га, а окремі фермерські господарства збирають до 20…30 ц/га. На думку аграріїв, популярність сочевиці обмежується недостатньою кількістю та якістю насіння і відсутністю сучасних технологій вирощування. Селекція сочевиці в Україні знаходиться на дуже низькому рівні, нею займаються поодинокі селекційні установи. Описано біологічні особливості культури: вимоги до світла, тепла, ґрунту в різні періоди її зростання і розвитку. Розширення посівних площ під зернобобовими культурами дозволить вирішити економічні та екологічні проблеми. У статті наведено класифікацію сочевиці за типом та вимоги до її якості. Також наведені і діючі стандарти. Рекомендуються режими сушіння та зберігання насіння. У статті наведено результати досліджень фізичних і технологічних властивостей насіння дрібнонасіннєвої сочевиці (селекційна лінія та сорт Maxіm), проведений ситовий аналіз досліджуваних зразків. На підставі наведених результатів аналізу запропоновані рекомендації з очищення насіння нових сортів дрібнонасіннєвої сочевиці. Основною метою цієї статті є ознайомити широке коло виробників-аграріїв, а також фахівців у галузі післязбиральної обробки і зберігання зерна з незаслужено забутою в Україні культурою  сочевицею.

Ключові слова


сочевиця, насіння, урожайність, стандарти, хімічний склад, рослинний білок, очищення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Wikipedia, the free encyclopedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: //uk.wikipedia.org/wiki/сочевиця.

Скурихин, И.М. Химический состав пищевых продуктов: Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов [Текст] / И.М. Скурихин. – М., 1987. – 224 с.

Зберегти здоров’я допоможе сочевиця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rionews.com.ua/mixed/healt/now/n1119812845.

Гаубер-Швенк, Г. Харчування: dtv-Atlas: [Текст] / Г. Гаубер-Швенк, М. Швенк: Пер.з нім. / Наук.ред. пер.: В.Г. Передерій, Ю.Г. Григоров. – К.:Знання-Прес, 2004. – 183 с.

Січкар, В.І. Бобова для сівозмін Півдня [Текст] / В.І. Січкар // Farmer, – №10(94) жовтень, 2017. – С. 68-72.

Зінченко О.І. Рослинництво [Текст]: підручник / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко. К.: Аграрна освіта, 2001. 591 с.

Зернобобові культури в інтенсивному землеробстві [Текст] / А.М. Развадовський, А.О. Бабич та ін. – Київ, Урожай 1990. – 174 с.

Козьмина, Н.П. Теоретические основы прогрессивных технологий (Биотехнология). Зерноведение (с основами биохимии растений) [Текст] / Н.П. Козьмина, В.А. Гунькин, Г.М. Суслянок. – М.: Колос, 2006. – 464 с.

Леонтьев, В.М. Чечевица [Текст] / В.М. Леонтьев. – М.-Л.: Сельхозгиз, 1954. – 172 с.

Овсянникова, Л.К. Фізико-технологічні властивості сучасних сортів дрібнонасіннєвих культур [Текст] / Овсянникова Л.К. // Зернові продукти і комбікорми. Volume 17, Issue 1. – 2017. – №65. /Березень/March/ C. 9-15.

Очистка зерна после уборки. Снижение затрат [Текст] / Л. В. Фадеев // Хранение и переработка зерна. – 2011. – № 11. – С. 48-51. 12. 12. ПАО «Завод Фрунзе» [Електронний ресурс]: [Веб-сайт] Режим доступу: www.frunze.ua
DOI: http://dx.doi.org/10.15673/gpmf.v17i4.762

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.