Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 9, № 1 (2017): Економіка харчової промисловості ANALYSIS AND STRUCTURING OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF INFLUENCE ON COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE Анотація
Kh. Baraniuk
 
Том 9, № 1 (2017): Економіка харчової промисловості CRISIS MANAGEMENT OF FOOD ENTERPRISES Анотація
N. Basіurkina
 
Том 9, № 1 (2017): Економіка харчової промисловості SANITATION AUDIT AS A TOOL FOR MANAGING THE FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY Анотація
V. Nemchenko, G. Nemchenko, Youcef Kaouane
 
Том 9, № 1 (2017): Економіка харчової промисловості THE DEVELOPING TRENDS OF THE ITALIAN AND UKRAINIAN VITICULTURE AND WINERIES Анотація
O. Kalaman, K. Babenko
 
Том 9, № 1 (2017): Економіка харчової промисловості THE ECOLOGICAL COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE AGRI-FOOD SPHERE OF THE SOUTHERN REGION Анотація
V Samofatova
 
Том 9, № 1 (2017): Економіка харчової промисловості TRENDS IN THE GRAIN MARKET OF UKRAINE Анотація
K. Fomichova
 
Том 8, № 1 (2016) TWITTER ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ Анотація   PDF
Н. Р. Кордзая
 
Том 8, № 1 (2016) ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Б. Ткаченко, І. М. Агеєва, В. М. Беркгаут
 
Том 8, № 4 (2016): ЕКОНОМІКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ Анотація
О. В. Нікішина
 
Том 8, № 3 (2016): Економіка харчової промисловості АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
В. А. Самофатова
 
Том 8, № 3 (2016): Економіка харчової промисловості Визначено вплив суб’єктів корпоративного та індивідуального секторів на відтворювальний роз-виток стратегічного зернового ринку України. Обґрунтовано методичний підхід до оцінки відтворюваль-ної ефективності збутових каналів, що базується на порівняльному Анотація   PDF
О В Нікішина
 
Том 8, № 1 (2016) ВЛИВ ГУДВІЛУ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ТУРИЗМІ Анотація   PDF
О. Є. Килинчук
 
Том 8, № 1 (2016) ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
С. О. Магденко
 
Том 8, № 1 (2016) ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ Анотація   PDF
Л. В. Іванченкова, Г. О. Ткачук
 
Том 8, № 2 (2016) ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
Г. В. Ангелов, С. А. Дмитрашко
 
Том 9, № 1 (2017): Економіка харчової промисловості ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ Анотація
І. О. Седікова, Н. А. Петрочко
 
Том 9, № 1 (2017): Економіка харчової промисловості ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ Анотація
Т. В. Свистун, А. С. Лянна
 
Том 8, № 4 (2016): ЕКОНОМІКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА НАПРЯМІВ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ВИНОГРАДАРСТВА ТА ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ Анотація
І. М. Агеєва, Ю. В. Небеснюк
 
Том 8, № 4 (2016): ЕКОНОМІКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЕКОНОМІКА ВРАЖЕНЬ – СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація
О. В. Дишкантюк
 
Том 8, № 4 (2016): ЕКОНОМІКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЕКСПЕРТНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація
Л. В. Іванченкова, Г. О. Ткачук, Л. Б. Скляр
 
Том 8, № 2 (2016) ЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ВИНОРОБСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
О. Б. Каламан, А. С. Молчановська
 
Том 8, № 4 (2016): ЕКОНОМІКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Анотація
В. С. Мартиновський, Л. С. Бурага
 
Том 8, № 1 (2016) ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ: АНАЛІЗ, МОНІТОРИНГ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
Н. М. Купріна
 
Том 8, № 4 (2016): ЕКОНОМІКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗНАЧЕННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ Анотація
Т. I. Ткачук, Г. М. Павленко
 
Том 8, № 2 (2016) ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
В. В. Руммо, М. В. Рожнатова
 
1 - 25 з 57 результатів 1 2 3 > >>