ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ У ВИНОРОБНІЙ ГАЛУЗІ

О. О. Євтушевська, К. В. Євсєєва, В. О. Приймак

Анотація


У статті викладено та розглянуто особливості обліку собівартості продукції на підприємствах
виноробної галузі, досліджено теоретичні аспекти обліку собівартості продукції, розглянуті сутність та
складові собівартості продукції. Виконано порівняльний аналіз особливостей ведення обліку у ТОВ
«ПТК Шабо» та ПрАТ «Одеський завод шампанських вин».

Ключові слова


облік, витрати, собівартість, калькуляція, готова продукція, виробництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


П(С)БО 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318 : за станом на 11.11. 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.help/article/polozhennya-standartbuhgalterskogo-obliku-16.

Ткаченко Н.М. Фінансовий облік 2: [навч. посіб.] / [Н.М. Ткаченко, О.В. Борович, І.Л. Цюцяк,

АЛ. Цюцяк]; за заг. ред. Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2014. – 456 с.

Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах: [підруч.] /

В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 448 с.

Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – [2-е

вид., перероб. і доп.]. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 424 с.

Косова Т. Д. Організація і методика економічного аналізу: [навч. посіб.] / Т.Д. Косова. – К.:

Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.

Гетьман О. О. Економіка підприємства: [навч. посіб.] / О.О. Гетьман. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

Ткаченко С. А. Формування і облік повної собівартості продукції (робіт, послуг) / С. А. Ткаченко

// Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. –

Кіровоград: КНТУ, 2005. – Вип. 7, Ч. 1. – С. 453-456.

Гамова О.В. Облік виробничої собівартості продукції: теоретичні аспекти / О.В. Гамова // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – №3. – С. 40-46.

Євтушевська О.О. Теоретичні аспекти впровадження методу бюджетування витрат на виробництво / О.О.Євтушевська // Економіка харчової промисловості. – 2016. – Т.8, Вип. 2. – С. 64-69;

DOI: 10.15673/fie.v8i2.132

Макарова Г.С. Удосконалення обліку та формування собівартості готової продукції підприємства / Г.С. Макарова // Економіка і суспільство, 2016. – №3. – С. 527-533.
DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fie.v9i4.750

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.