ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

О. П. Ощепков, В. Ф. Шкепу

Анотація


У статті досліджено сутність категорії «податок на додану вартість», якій є непрямим видом
податку, котрий включається в ціну товарів, робіт та послуг на стадії їх реалізації. Визначено його роль
у формуванні дохідної частини Державного бюджету України та проаналізовано динаміку його надходжень. Досліджено переваги та недоліки ПДВ, та питання правового регулювання оподаткування в
процесі проведення економічних реформ, стимулювання розвитку бізнесу. Розглянуто питання удосконалення механізму адміністрування податку, обґрунтування рівня ставок податку та призначення
податкових пільг.

Ключові слова


податки, Державний бюджет України, податкові надходження, податок на додану вартість, ставка податку, адміністрування податку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Mинцберг Г. Стратегический процесс / Минцберг Ш., Дж.Куинн, С.Гошал; пер. с англ. под ред

Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.

Wildasin D.E. Tax Txpediiturex The Personal Standart. In «Tax Exspenditurex and Government Policy»

(Ed.Bruce N.) .Kingston, 1988, p. 137

Щербина Ю. О. Переваги і недоліки податку на додану вартість / Ю. О. Щербина, Г. М. Рябенко //

Студентський науковий вісник: науково-теоретичний журнал. – 2015. – № 1 (8). – С. 79-84.

Макконнелл Кемпбелл Р. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика / Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю; пер.з англ. – Л.: Просвіта, 1997. – Ч.1: Макроекономіка – 1997. – 672с.

Податковий кодекс України 21.12. 2016 р. : за станом на 15 квітня 2017 р. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/nalogovyi-kodeks/

Emran S. On selective indirect tax reform in developing countries [Електронний ресурс] / S. Emran, J.

Stiglitz – Режим доступу до ресурсу:

https://www.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/2005_Indirect_Tax_Refor m.pdf.

Baunsgaard T. Tax revenue and (or?) trade liberalization [Електронний ресурс] / T. Baunsgaard, M. Keen

– Режим доступу до ресурсу: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=887981.

Мусаев А. Инновационные меры развития налоговой системы в Азербайджанской Республике /

А.Мусаев // Економіст. – 2013. – №5. – С.25-28

Щербина Ю. О. Механізми регулювання непрямих податків в Україні: переваги та недоліки / Ю. О.

Щербина, О. І. Мельник // Студентський науковий вісник. – 2015. – Вип. 1(12). – С.152-155.

Ціна держави. Бюджет України : за станом 19 березня 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cost.ua/budget/revenue/

Кальчевський В. В. Роль податку на додану вартість у формуванні доходів державного бюджету

України [Електронний ресурс] / В. В. Кальчевський. – Режим доступу:

http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9389/1/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D

%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92.pdf

Оксенюк О. І. Роль податку на додану вартість у формуванні доходів державного бюджету України

/ О. І. Оксенюк // Інноваційна економіка. – 2015. –№ 1. – С. 253-258.
DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fie.v9i4.749

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.