ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

В. І. Хрип’юк

Анотація


У статті розглянуто теоретичні засади композиції державного регуляторного механізму активізації інноваційних процесів у визначених інституційних ланках харчової промисловості України. Визначені «сильні» та «слабкі» регуляторні важелі (через критеріальний базис світовизнаного Глобального
інноваційного індексу), що формують інноваційний клімат у агропродовольчому секторі країни. Обґрунтовано перспективні напрями удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку харчової промисловості України та з використанням авторського підходу визначені відповідні галузеві пріоритети.

Ключові слова


державне регулювання, інноваційна активність, глобальний інноваційний індекс, харчова промисловість, продовольча безпека.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дейнеко Л. В. Комплексне дослідження інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів харчування в умовах посилення ризиків продовольчої безпеки [Електронний ресурс] / Л. В. Дейнеко // Регіональна

економіка. – 2013. – № 2. – С. 219–221. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2013_2_27.

Жаліло Я. А. Економічна стратегія як категорія сучасної економічної науки / Я. А. Жаліло // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 19–27.

Жужукіна Н. І. Парадигма регіонального інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств України / Н. І. Жужукіна, С. В. Петруха, М. М. Колотуша // Економіст. – 2008. – № 4. – С. 28-43.

Заїнчковський А. О. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової та переробної промисловості

України / А. О. Заїнчковський, М. П. Сичевський // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2011. – № 2. –

С. 22-26.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-ІV: за станом на 01 жовтня 2017

р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.

Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.

Крисанов Д. Ф. Стратегія нарощування інноваційного потенціалу підприємствами харчової промисловості / Д. Ф. Крисанов, Л. Д Водянка // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 1. – С. 89-104.

Левченко Ю. Г. Активізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах кризи [Електронний ресурс] / Ю. Г. Левченко // Всеукраїнська наук.-прак. on-line конф. аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки : тези доповіді // Електронний архів Житомирського державного технологічного

університету. – 2017. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6813.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі «Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь 2017». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.

Мостенська Т. Л. Харчування як складова продовольчої безпеки [Електронний ресурс] / Т. Л. Мостенська, Г. О. Кундєєва // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Том 22, №

– С. 113-122. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23714.

Офіційний веб-сайт сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Петруха С. В. Методологія комплексного аналізу інноваційної активності вітчизняної харчової індустрії / С. В. Петруха, М. М. Колотуша // Економіст. – 2007. – № 4. – С. 50-56.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення стратегії подолання бідності» від

03.2016 р. №161-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.

Official web-site of the WIPO. World Intellectual Property Organization. - [Electronic resource]. – Mode

of access: http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4193

Global Innovation Index 2017 / ed.S. Dutta, INSEAD. – The Business School of The World, 2017. – 303 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fie.v9i4.748

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.