АНАЛІЗ НАПРЯМКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

С. В. Селіхов

Анотація


У статті розглянуті заходи щодо впровадження інноваційних розробок на виноробних підприємствах Одеської області. Проведено порівняльний аналіз використання управлінських, технологічних
та товарних інновацій на підприємствах виноробної галузі. проведено SWOT-аналізу означених підприємств, що дало змогу зробити висновки щодо подальшого стратегічного розвитку. Запропоновано
заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємств.

Ключові слова


стратегія, інноваційний розвиток, підприємства виноробної галузі, стратегічний аналіз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Петров А.Н. Стратегический менеджмент / под ред. А.Н. Петрова. – Спб.: Питер, 2008. – 496 с.

Виханский О.С. Менеджмент: [учебник] / О.С.Виханский. – [3-е изд.]. – М .: Экономистъ, 2003. –

с.

Томпсон-мл. Артур А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / Артур А.

Томпсон-мл.; пер. с англ. – [12-е изд.]. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2009. – 928 с.

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: [учебник для вузов] / Р.А.Фатхутдинов. – [6-е изд.].

– СПб.: Питер, 2008. – 448 с.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]: офіц. сайт. – Режим доступу :

http://www.ukrstat.gov.ua.

Барышева А.В. Инновации: [учеб. пособие]. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и

Ко.», 2007. – 382с.

Инновационный менеджмент: [учебник для вузов] / [Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова

О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В.] ; под ред. О.П. Молчановой. – М.: Вита-Пресс, 2001. – 272 с.

Max Mckeown The Innovation Book: How to Manage Ideas and Execution for Outstanding Results,

Pearson UK, 2014, 296 p.

Kelly, K. (2016). The Inevitable pp. 1-336. New York: Penguin Group.

Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful

Growth, Harvard Business School Press, 2003 – p. 304

Савенко І.І. Перспективні напрями інноваційної діяльності зернозберігаючих підприємств (Теоретико-правовий та методологічний аспекти): [монографія ] / І.І. Савенко. – Одеса: Поліграф, 2009. – 200 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fie.v9i4.747

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.