УПРАВЛІННЯ СТАРТАПАМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. І. Колесник

Анотація


В статті розглянуто особливості теорії та практики управління стартапами в Україні. Визначаються проблеми сьогодення, які пов’язані з функціонуванням стартапів, окреслюються шляхи подолання вказаних проблем. Запропоновано системний підхід до підвищення ефективності управління
стартапами, обґрунтовано перспективність його опрацювання з позицій реалізації інноваційного потенціалу економіки України.

Ключові слова


стартап, управління, ефективність стартапів, проблеми стартап-діяльності, перспективи стартапів в Україні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк С. Стартап. Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; пер. с англ. – М.: Альпина

Паблишер, 2013. – 616 с.

Збанацький Д. Стартапи: юридичні та практичні аспекти [Електроний ресурс] / Д. Збанацький // Незалежний аудитор. – №3(14). – 2013. – Режим доступу: http://nauditor.com.ua/uk/component/na_archive/155?view=material

Івашова Н.В. Start up проекти – інструмент реалізації інновацій / Н.В. Івашова // Економічні проблеми сталого розвитку: міжнар. наук. - практич. конф., 24-26 квітня 2013 р.: тези доповіді. – Суми, 2013. – Т.4. –С. 115–116.

Красильникова Ю. Рынок искусственного мяса достигнет $5 млрд к 2020 году [Електроний ресурс] /

Ю. Красильникова // Хайтек. – 2017. – Режим доступу: https://hightech.fm/2017/05/10/fake_meat_lobby

Кузнецов Е.А. Професіоналізація управлінської діяльності: система, механізм та інноваційна динаміка: [монографія] / Е.А. Кузнецов. – Одеса: Наука і техніка, 2015. – 368 с.

Лалу Ф. Компанії майбутнього / Фредерік Лалу ; пер. з англ. Романа Клочко. – Х.: КСД, 2017. – 544 с.

Мрихіна О. Б. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій / О. Б. Мрихіна, А.Р. Стояновський, Т.І. Міркунова // Актуальні проблеми

економіки. – 2015. – №9 (171). – С. 215-225

Сісодіа Р., Вольф Девід Б., Шет Д. Фірми, що несуть любов. Як компаніям зі світовим ім’ям вдається

завойовувати серця людей / Cicoдіa Раджендра С., Вольф Девід Б., Шет Джагдіш Н. ; пер. з англ. за наук. ред.

канд. економ., наук І.В. Тараненко. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2011. – 336 с.

Тіль П. Від нуля до одиниці. Нотатки про стартапи, або як створити майбутнє / Пітер Тіль ; пер. з

англ. Р. Обухів. – К.: Наш формат, 2015. – 232 с.

Ries E. The lean startup / Eric Ries // Crown Business, 2011. – 242 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fie.v9i4.744

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.