ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

І. М. Агеєва, О. В. Агаркова

Анотація


У статті розглянуто та проаналізовано основні базові стратегії розвитку підприємств: стратегія
концентрованого зростання, інтегрованого зростання та диверсифікованого зростання. Розглянуто
сучасний стан виноробної галузі України, її позитивні та негативні тенденції функціонування, визначені
основні проблеми розвитку галузі. З’ясовано, що в Україні залишилося виноградників біля 50 тис. га.
Більшість площ скоротилася саме у сільськогосподарських підприємствах – постачальниках сировини
на переробку. З’ясовано, що виробництво винограду є високорентабельним, тобто перспективним, а
ємність ринку досить значна. Визначено які комплекси стратегій використовують підприємства виноробної галузі. Надано рекомендації щодо пріоритетних напрямків розвитку та підвищення економічної
ефективності діяльності підприємств галузі.

Ключові слова


стратегія розвитку, стратегія управління, стратегічний аналіз, стратегічне планування, виноробна галузь, виноробство, конкурентоспроможність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шершньова З. Є. Стратегічне управління: [підручник] / З. Є. Шершньова. – [2-ге вид., перероб. і

доп.]. – КНЕУ, 2004. – 699 с.

Головне управління статистики в Одеській області / Oфiцiйний вeб-сaйт [Eлeктpoнний peсуpс]. –

Peжим дoступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua

Державна служба статистики України / Oфiцiйний вeб-сaйт [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу:

http://www.ukrstat.gov.ua

Боярська М.О. Аналіз стратегії розвитку підприємства / М.О. Боярська // Глобальні та національні

проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 306–310

Міщенко А.П. Стратегічне управління: [навч. посіб.] / А.П. Міщенко. – К.: Центр навч. літератури,

– 336 с.

Виханский О.С. Стратегическое управление: [учебник] / О.С.Виханский. – [2-е изд., перероб. и

доп.]. – М.: Гардарика, 2008. – 296 с.

Бутенко Н.В. Основи маркетингу: [підручник] / Н.В. Бутенко. – [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим

дoступу: http://buklib.net/books/21857/

Kotler N. Museum Marketing and Strategy: Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue

and Resources / N. Kotler, P. Kotler, W. I. Kotler, 2008. – 544 р.

Aaker David A. Strategic Market Management. Wiley, 2013. – 336 р.

Рейтинг 25 крупнейших алкогольных компаний Украины / Діловий журнал про агробізнес

LANDLORD // Oфiцiйний вeб-сaйт [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу: http://landlord.ua/reiting-25-

krup

neyshin-alkogolnih-kompaniy-ukraini/

World Statistics of the Wine Institute [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.wineinstitute.org/resources/statistics
DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fie.v9i4.741

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.