Том 10, № 1 (2018)

Зміст

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ЕФЕКТИВНОГО АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТИПУ

І. М. Світий
A. Pavlov
С. О. Субботін, О. В. Корнієнко

АВТОМАТИЧНІ І АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Я. Б. Волянська, О. А. Онищенко

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ

A. Antonova, B. Shanovskiy
К. В. Смирнова, А. О. Смирнов, В. М. Плотников
А. В. Шишак, О. М. Пупена
А. А. Гурский, С. М. Дубна
M. Melnichuk, Yu. Kornienko, O. Boytsova
V. Solovei, O. Olshevska, Y. Bortsova

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

О. М. Жигайло, В. В. Борис