Том 9, № 4 (2017)

Зміст

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ЕФЕКТИВНОГО АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТИПУ

O. Maksymovа, M. Maksymov, V. Silina, A. Orischenko
S. Voinova
А. А. Процишен, Е. О. Улицкая
В. А. Хобин, С. И. Лагерная
П. М. Тишин, А. В. Гончаров, К. О. Куширець
PDF
Д. В. Дец, К. Шейда-Голбад, В. А. Хобін
PDF
Ф. Д. Матіко, В. І. Роман, О. Я. Масняк
PDF

АВТОМАТИЧНІ І АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

П. В. Новіков, О. В. Степанець, Р. П. Саков
PDF

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ

А. Ф. Арабаджи, А. А. Стопакевич, А. А. Стопакевич
В. И. Мещеряков, Д. В. Мещеряков, Е. В. Черепанова
D. Salskyi, A. Kozhukhar, O. Olshevska, N. Povarova

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

И. Н. Кирьязов, С. В. Шестопалов, М. Т. Степанов, В. А. Хобин

СТУДЕНТСЬКА НАУКА

К. О. Габуев, В. О. Гонгало, Н. А. Кучеренко, А. И. Шипко