Том 9, № 4 (2017)

Зміст

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ЕФЕКТИВНОГО АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТИПУ

O. Maksymovа, M. Maksymov, V. Silina, A. Orischenko
S. Voinova
А. А. Процишен, Е. О. Улицкая
В. А. Хобин, С. И. Лагерная
П. М. Тишин, А. В. Гончаров, К. О. Куширець
Д. В. Дец, К. Шейда-Голбад, В. А. Хобін
Ф. Д. Матіко, В. І. Роман, О. Я. Масняк

АВТОМАТИЧНІ І АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

П. В. Новіков, О. В. Степанець, Р. П. Саков

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ

А. Ф. Арабаджи, А. А. Стопакевич, А. А. Стопакевич
В. И. Мещеряков, Д. В. Мещеряков, Е. В. Черепанова
D. Salskyi, A. Kozhukhar, O. Olshevska, N. Povarova
PDF

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

И. Н. Кирьязов, С. В. Шестопалов, М. Т. Степанов, В. А. Хобин

СТУДЕНТСЬКА НАУКА

К. О. Габуев, В. О. Гонгало, Н. А. Кучеренко, А. И. Шипко